Onze missie

Toen Bangkok / Force One met vechtsport promotie begon stond de maatschappij er heel anders voor. Er was geen acceptatie. Vrijwel elke vechtsporter werd als crimineel neergezet door de media. Buiten Boksen en Judo bestond er toen niets.

Met stug doorzetten, of moet ik zeggen vechten tegen vooroordelen, is de sport, in de breedste zin des woords, nu erkend, bekend en is het gewoon voor iedereen. Op dit moment kan iedereen, bijna overal, een vechtsport beoefenen.

Onze eerste missie is geslaagd.

De tweede missie is om vechtsport weer terug te brengen naar de kern. Die kern is het respect voor elkaar, de etiquette van de zaal, omgang tussen leraar en leerling en geestelijke inhoud van de sport.

Doel van de missie is het pad van de strijder duidelijk te maken. Is onze strijd met de ander of met onszelf? Hierbij helpt de code van het Bushido maar zullen wij, als westerlingen, er toch onze eigen draai aan moeten geven. Integratie van theorie en praktijk verheffen tot een echte prestatie.

Onze missie is niet commercieel maar ideëel. Het levert geen geld op maar kost ook niets. Om deze missie te volbrengen vragen wij jou om je ervaringen met ons te delen, het resultaat te vermenigvuldigen en samen ook dit resultaat tot een succes maken. Doe je mee?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok / Force One is a household name on the Spui. In 1981, we squatted at number 213 cafe, which had been empty for many years. Completely impoverished and partly dilapidated, we renovated everything as best as possible—also the upstairs house. Many savings went into it.

We transferred the old café into a shop for second-hand and imported goods. It soon became apparent that the influx of imports of sports goods from Thailand and Taiwan was doing very well. The second-hand goods increasingly made way for the new products. A lot came from Bangkok. Our store was given this name at the beginning. Thailand is our second home.

Taiwan came in a solid second place as almost all goods related to traditional martial arts came from there. From 1985 onwards, we visited it regularly because business was going well.

In 1989, we got into trouble with our municipality because the building plans had planned a theater on the site of our buildings. We moved to Spui 202. Then, we went to Spui 217 and added 279 until the municipality closed the city, making 50% of the city inaccessible.

In 2011, Fred Bierlee, who was the face of the store for many years, passed away and we moved to Spui 214e— our current location.

In the 90s, the internet forced us to change the name to Force One as we opened a website. As one of the first internet shops, we moved with time and product ranges. Progress is still one of our reasons for growth. We love healthy, aging, and living in good physical and mental shape. We aim to share our knowledge, experience, and abilities with you.

Onze waarden

Elk commercieel bedrijf zou winst als eerste waarde moeten hebben. Dit was correct voor het verleden. Deze waarde behoord tot de tijd dat de mens nog niet kon delen maar alleen wilde vermenigvuldigen.

De nieuwe tijd heeft andere waarden. Onze waarden. Jullie waarden. De waarden van onze planeet.

• Kennis delen en gemeengoed maken

• Gezondheid stimuleren en activeren

• Het samenwerken als individu en instelling (bedrijf)

• De juiste producten uitzoeken en aanpassen aan de vraag

• Client eerlijk en rechtvaardig assisteren bij een terecht, correcte aankoop

• Het stimuleren van menselijk contact (dus minimaliseren van online handelingen)

• Een open huis zijn waar mensen kunnen komen in vrijheid en eigen waarde

• Geld verdienen dat morele, esthetische waarde heeft

Ons bedrijf heeft al meer dan 30 jaar verschillende fases doorlopen. Van krakers naar ondernemers, ondersteuners en supporters naar verspreiders van kennis en nu ook menselijke morele en andere waarden die voor een maatschappij van nut zijn.

Deel jij deze waarden met ons? Laat het ons weten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Every commercial business should have profit as its first value. This used to be correct in the past.

Our new era has different values. Our values. Your values. The values ​​of our planet.

• Sharing knowledge and making it commonplace

• Stimulate and activate health

• Working together as an individual and institution (company)

• Selecting the right products and adapting them to demand

• Assist the client honestly and fairly with a justified, correct purchase

• Stimulating human contact (thus minimizing online actions)

• Be an open house where people can come with freedom and their value

• Earn money that has moral aesthetic value

Our company has gone through different phases for more than 40 years. From squatters to entrepreneurs, from looking to survive to how we can share and thrive, share our knowledge and experience, and support young talents.

Do you share our values and future plans? Join us!