Het trainen van groepen vereist specialisatie. Belangrijk zijn de didactiek, vakkennis, pedagogische en agogische bekwaamheid. Kwaliteit vraagt daarnaast ook ervaring, inzet en voorbereiding.

Training groups requires specialization. Didactics, professional knowledge, pedagogical and educational skills are important. Quality requires experience, commitment and preparation.

GROEPS training